LAD | ITA | DEU | ENG

Guido Balsamo Stella

 
 

Guido Balsamo Stella: N urientamënt nuef dl’ert te Gherdëina 1924-1927

Mostra speziela dl Museum Gherdëina tla Lia Mostra d’Ert de Urtijëi
 
Inaugurazion: 9.11 dala 18:00
Dureda dla mostra: dal 10.11 al 01.12.2023
Orars de giaurida: lu-ve 14:00-18:00; sa 10:00-12:00
Vijites menedes: uni sada, cun la curadëssa dla mostra Danila Serafini

 
Che Gherdëina possa auzé ora artisć y artistes a livel nternaziunel dla prima metà dl XX ejim secul ie nce de gra al moler y scultëur de Torino, Guido Balsamo Stella. Dal 1924 al 1927 ie ël stat diretëur dla Scoles d'ert de Urtijëi y Sëlva, purtan nsci pro a dé n urientamënt defin nuef (linia nueva) tl’ert de Gherdëina.

L merit de Balsamo Stella coche renuvadëur dl'ert te Gherdëina vën auzà ora dal Museum Gherdëina cun na mostra speziela ntan l mëns de nuvëmber. Te chësta mostra uniral cunfruntà l’opres dl Maestro Stella - mprëstedes dal Istitut zentrel per la grafica de Roma y dala Firma S.A.L.I.R. de Murano - cun chëles de si sculeies y maestri jëuni dla Scoles d’ert, danter chëi Albino Pitscheider, Ludwig Moroder, Vigil Pescosta, Luis Insam, Vinzenz Peristi y Franz Mersa.
L cunfront desmostra cun tlarëza ai vijitadëures tan grant che ie stat l nflus de Balsamo Stella sun l’ert de Gherdëina, nce per chël che à da nfé cun l artejanat dl ziplé. Un di pec plu mpurtanc dla mostra ie la stua tafleda abelida da urnamënc ziplëi che i sculeies de Balsamo Stella a realisà sot a si direzion per la Mostra Internaziunela d’Ert y Design dl 1925 a Paris y premieda cun na bedaia d’or.
La giaurida dla mostra speziela dl Museum Gherdëina dal titul " Guido Balsamo Stella e il riorientamento dell'arte in Val Gardena 1924-1927” sarà n juebia ai 9 de nuvëmber. La mostra ie daldò da udëi nchin ai 1 de dezëmber 2023 tla Lia Mostra d’ert, sun plaza S. Antone a Urtijëi.
 
NTREDA DEBANT
Download poster
 
 
 

Fotografies: Inaugurazion dla mostra speziela dl Museum Gherdëina, 9.11.2023