LAD | ITA | DEU | ENG
Mostra da Nadel

C + M + B

Raprejenatazion di Trëi Rëiesc Casper, Melchior y Baltasar te operes d’ert de Gherdëina (XVI-XX sec.)

La mostra da Nadel tl Museum Gherdëina a Urtijëi ie chëst ann dedicheda ala iconografia di Trëi Rëiesc Casper, Melchior y Baltasar tla pitura y tla scultura.
Coche opra particulera iel da udëi per l prim iede na pitura d’autere cun l motif dl viac di Trëi Rëiesc dl 1600/10, che tucova n iede pra n vedl autere a purteles dla dlieja da Sacun jit perdù. Si storia ie drët nteressanta, davia che l autere ie tl tëmp baroch unì desagà y la tofla depënta unida senteda ite per fé da spuenda a n sessel de dlieja pra l gran autere. A chësta maniera se à la pitura mantenì nchin ncueicundi. L vën sentì de gra ala pluania de Urtijëi per l mprëst.
Sëurapro possun mo ti cialé a d’autra raffigurazions di Rëisc pra la cripl da Nadel dal 16ejim al 20ejim secul.


Inaugurazion dla cun cunferënza dedicheda ala iconografia dla figura dl re Fosch African Baltasar ai 6 de dezëmber dala 20:00

L sessel dla dlieja da Sacun cun la pitura dl vedl autere di Trëi Rëiesc resta mo da udëi nchin ala fin de jené 2023.Detail ora dla pitura d’autere cun l motif dl viac di Trëi Rëiesc
Detail ora dla pitura d’autere cun l motif dl viac di Trëi Rëiesc