LAD | ITA | DEU | ENG

Cherta di mejes de Gherdëina

La cherta di mejes mostra l patrimone de duc i mejes, di luesc da paur storics y di tublei ti trëi chemuns dla valeda, Urtijëi, Santa Cristina y Sëlva, y tla frazions ladines Sureghes, Runcadic y Bula tl chemun de Ciastel.
I mejes che se à mantenì nchin ncuei vën descric aldò de cater criteres liei al patrimone uriginel y senialei respetivamënter cun culëures defrënc: patrimone uriginel (cueciun), patrimone restruturà (ghiel), costruzion zareda ju y fata su da nuef (vërt), frabica nueva
(brum). Duc i luesc da paur ie documentei cun na descrizion plu avisa aldò de si
posizion, tipologia, età y cundizions de mantenimënt te na banca dac, che ie da pudëi consultè per stude, nrescida y didatica tl Museum Gherdëina.
L cudejel de njonta a chësta cherta cuntën na descrizion prezisa dl relevamënt fat.


Cherta di mejes
  • 1:6.000
  • 2013/2014

Cudejel
  • 41 plates cun 31 fotografies, de chëles nen iel 11 a blanch y fosch
  • 23,5x17 cm